Marihuana a ciąża

U kobiet stosujących marihuanę zaobserwowano nieznacznie podwyższone ryzyko niepłodności związane z zaburzeniami owulacji. Niektóre kobiety decydują się na korzystanie z niej podczas ciąży w celu zredukowania porannych nudności oraz uczucia smutku i depresji. Pomimo, że zgodnie z niejednoznacznymi i często sprzecznymi dowodami konopie mogą mieć negatywny wpływ na płód i jego rozwór. Przeprowadzone w Szwecji w 2014 roku badania na zwierzętach wykazały, że czyste THC zaburza rozwój mózgu płodu.

Badania przeprowadzone na grupie 600 palących marihuanę Brytyjek miały określić jej wpływ na przebieg ciąży. Stosowanie marihuany w czasie ciąży nie zwiększyło ryzyka śmierci niemowlęcia, ale jej regularne palenie mogło mieć związek ze zmniejszeniem wagi noworodka. W historii badań nad marihuaną przeprowadzono dwa duże testy z udziałem kobiet ciężarnych: badanie OPPS (Ottawa Prenatal Prospective Study208) i badanie MHPCD (Maternal Health Practices and Child Development Study). Test OPPS oceniał wpływ marihuany i tytoniu na potomstwo białych przedstawicielek kanadyjskiej klasy średniej. Natomiast MHPCD oceniał skutki prenatalnej ekspozycji na marihuanę potomstwa grupy matek, której połowę stanowiły Afroamerykanki, a połowę przedstawicielki rasy kaukaskiej. Żadne z badań nie wykazało zwiększonego, wynikającego ze stosowania marihuany, zagrożenia poronieniem, przedwczesnym porodem lub występowaniem komplikacji ciąży albo samego porodu. Gdy jednak brano pod uwagę dzieci w wieku 3-4 lat, w obu testach okazywało się, że prenatalna ekspozycja na marihuanę miała negatywny wpływ na ośrodek mowy i pamięci.

Ocena rozwoju funkcji poznawczych na skali IQ (ilorazu inteligencji) wykazała negatywny wpływ stosowania marihuany w pierwszym i/lub drugim trymestrze ciąży na krótkotrwałą pamięć i werbalne rozumowanie dzieci. Wraz z dorastaniem obserwowanych dzieci, wyniki uczestników obu testów zaczęły się różnić. Po osiągnięciu wieku szkolnego dzieci z OPPS nie miały zaburzeń pamięci, ale dzieci z MHPCD nadal odczuwały problemy z pamięcią krótkotrwałą, związane z intensywnym stosowaniem marihuany przez ich matki w drugim trymestrze ciąży. W porównaniu z innymi dziećmi, dzieci z MHPCD borykały się z problemami z pamięcią, ale jednocześnie wyróżniały się większą zdolnością koncentracji. Reasumując: w obu badanych grupach stwierdzono, że palenie marihuany w ciąży wiąże się z zaburzeniami funkcji poznawczych u dzieci, w tym z deficytem uwagi i zaburzeniami funkcji wykonawczych. Pomimo że testy nie dostarczyły dowodów na to, by dzieci matek, które paliły marihuanę w czasie ciąży, mogły skrzywdzić swoje potomstwo. Wyniki najnowszych badań na zwierzętach każą nam ostrożnie odnosić się do tej kwestii.