marihuana na adhd

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi

Zaburzenie występujące najczęściej u dzieci i objawiające się przede wszystkim nadmierną ruchliwością, problemami z koncentracją oraz dużą impulsywością to ADHD. Skrót ten pochodzi od angielskiej nazwy attention deficit hyperactivity disorder i oznacza zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. ADHD jak najbardziej należy leczyć, ponieważ znacząco wpływa na rozwój psychiczny dziecka i może utrudniać mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Pojawiają się głosy, że do terapii schorzenia można wykorzystywać leczniczą marihuanę.

Charakterystyka ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi znany jest powszechnie jako ADHD. Dolegliwość ta dzieli się na trzy podtypy: mieszany, z izolowanymi deficytami uwagi oraz podtyp z nasiloną impulsywnością i nadruchliwością. Skrótem, który określa wszystkie podtypy jest ADD. Chorobę można rozpoznać po objawach, takich jak: rozproszenie, nadpobudliwość i niska kontrola nad impulsami. Najczęściej sympotymy te występują jednocześnie, choć według badań około 1/3 pacjentów nie jest nadpobudliwa. Każdy przypadek zatem należy rozpatrywać indywidualnie. Skany mózgów pacjentów cierpiących na ADHD wyraźnie pokazują, że w regionach mózgu odpowiedzialnych za uwagę dochodzi do zmniejszonego wychwytu glukozy. Potwierdza to więc, że na chorobę wpływ mają zmiany w aktywności obecnych w mózgu neuroprzekaźników.

Skuteczność stosowania marihuany w leczeniu ADHD

Według przeprowadzonych do tej pory badań marihuana wykazuje umiarkowaną skuteczność w leczeniu zespołu nadpopudliwości ruchowej. Prawdopodobnie leczenie marihuaną jest nieco mniej efektywne niż stosowanie niektórych środków farmakologicznych. Część pacjentów walczących ze schorzeniem potwierdza zmniejszenie uczucia zdenerwowania po połączeniu marihuany medycznej z przepisanymi lekami. Trwają obecnie prace nad wytypowaniem idealnej dawki marihuany, która wesprze terapię ADHD. Chcąc jednak leczyć młodszych pacjentów, musimy koniecznie wziąć pod uwagę możliwe działanie niepożądane. Niektórzy lekarze przestrzegają także przed leczeniem marihuaną, ponieważ zawarty w niej związek THC uniemożliwia efektywną terapię konwencjonalną. Są to jednak głosy pojedynczych osób, a faktycznego utrudniania terapii przez THC do tej pory nie udowodniono.

Warto tu podkreślić, że od kilku lat trwają badania nad dogłębnym poznaniem układu kannabinoidowego człowieka oraz jego wpływem na uwalnianie neuroprzekaźników. Szczegółowe zrozumienie mechanizmu działania pozwoli opracować optymalną terapię z wykorzystaniem marihuany.

Jak stosować marihuanę w leczeniu ADHD

U podstaw pojawienia się i rozwoju zespołu nadpobudliwości ruchowej może leżeć dysfkunkcyjny system neuroprzekaźników dopaminy. Natomiast receptory dopaminy uczestniczą w silnych interakcjach z receptorami endokannabinoidowymi w określonych częściach mózgu. Także w układzie limbicznym – przede wszystkim w jądrze migdałowatym i hipokampie – można zauważyć nadmiar receptorów kannabinoidowych silnie powiązanych z ADHD oraz zaburzeniami, takimi jak lęk i fobia. Musimy wiedzieć, że receptory CB1 pełnią kluczową rolę w procesie ADHD, ich znaczenie w terapii więc stale rośnie. Zatem aby skutecznie leczyć zespół nadpobudliwości psychoruchowej trzeba opracować środki skierowane bezpośrednio w układ endokannabinoidowy.

Dawkowanie marihuany na zespół nadpobudliwości ruchowej

Najczęściej w terapii wykorzystuje się mikrodawki poniżej 2,5 miligrama THC, które pozyskujemy z odmian o niskiej zawartości mircenu, czyli szczepów poprawiających koncentrację do 90 minut po przyjęciu. Uzyskane w ten sposón półtoragodzinne skupienie zazwyczaj sprawia, że nie ma potrzeby sięgnięcia po większe dawki. Przy ustalaniu dawki należy wziąć pod uwagę wiek pacjenta oraz ryzyko wykształcenia uzależnienia i tolerancji na THC.

Marihuana a ADHD – metody przyjmowania

W terapii istnieje kilka metod przyjmowania leczniczej marihuany.

  • Doustnie – stosowanie marihuany podjęzykowo sprawdza się w terapii zaburzeń ze względu na dość szybkie wprowadzenie kannabinoidów do krwiobiegu. Natomiast połykanie środków na bazie marihuany ma zbyt silne działanie usypiające.
  • Odparowywanie i palenie – stosowanie małych dawek marihuany medycznej najłatwiej ustalić w przypadku jej palenia. Inhalacje parą wykazują dużą skuteczność, trzeba jednak bezwględnie pamiętać o kontrolowaniu dawek i unikaniu przedawkowania.

Jakie chemotypy i odmiany marihuany na zespół nadpopudliwości ruchowej?

W leczeniu zaburzenia poleca się przede wszystkim wąskolistne odmiany bogate w THC, pinen i terpinolen, za to ubogie w mircen. W sytuacji, gdy głównym celem w terapii jest zmniejszenie nadpobudliwości, to wybór małych dawek szczepów z dużą zawartością mircenu i linalolu może jednak okazać się pomocne. Wykazują one bowiem działanie uspokajające. Chemotypy o wysokim stężeniu czystego CBD mogą sprzyjać koncentracji i oczyszczać umysł. Do najskuteczniejszej odmiany marihuany medycznej na ADHD należy Neville’s Haze. Poleca się również wykorzystywanie pobudzających szczepów o niskiej zawartości mircenu – Trainwreck, wąskolistnych odmian z centralnej Ameryki, południowej Azji oraz hybryd typu Pincher Creek.